BREEAM-NL

Creëer kansen met BREEAM-NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidspresentatie van gebouwen te bepalen. In Nederland is BREEAM-NL het meest gebruikte keurmerk om de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving te meten.

Alles in de juiste volgorde

Achter BREEAM-NL schuilt een intensief proces dat bestaat uit 8 stappen. Voor de uitvoering en beoordeling van een BREEAM-NL-project heeft DuurzaamGebouw BREEAM-experts in dienst. En wat ons uniek maakt? Wij maken gebruik van  ‘s werelds beste LCA-software waarmee we sneller en gemakkelijker de credits voor uw project behalen voor de materialisatie. Zo kunnen we in een vroeg stadium meerdere ontwerpscenario’s met elkaar vergelijken, analyseren en benchmarken tegen statistieken van verschillende projecten, landen en gebouwtypen.

Laat zien hoe duurzaam uw project is

De BREEAM-NL-certificering brengt vele voordelen met zich mee. Zo krijgt u onder andere inzicht in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van uw project. Aangezien het keurmerk internationaal erkend wordt is uw project, ongeacht de markt, altijd op waarde beoordeeld. Dat betekent dat u aan kunt tonen dat uw project echt duurzaam is. Duurzame projecten zijn aantrekkelijker voor huurders en gebruikers. Vaak zijn deze partijen bereid meer te betalen om deel uit te maken van het desbetreffende project. De meerwaarde kan oplopen tot 20%.

BREEAM-NL is een certificeringsmethode die het ontwerp- en ontwikkelteam helpt om integraal na te denken over duurzaamheid van een gebouw. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat er kwalitatief een beter gebouw ontworpen en ontwikkeld wordt. Dat levert voordeel op voor alle belanghebbenden.

Een BREEAM-NL-certificering levert de ontwikkelaar een hogere verkoopprijs op en zorgt voor een snellere verkoop van zijn vastgoed. De eigenaar krijgt een waardevast gebouw dat beter verhuurbaar is.

Door te investeren in een duurzaam en gezond gebouw creëert u kansen voor subsidie. Welke kansen zich aanbieden voor u is afhankelijk van het BREEAM-NL-niveau waarop het gebouw is gecertificeerd en het jaar waarin u de aanvraag indient. Als gebouweigenaar kunt u een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen over de investeringen. Meer lezen over subsidies?  Bekijk hier onze pagina.

Hoe gaat DuurzaamGebouw te werk met BREEAM-NL?

DuurzaamGebouw kan op diverse niveaus uw project ondersteunen. Dat varieert van een Quickscan, het vaststellen van mogelijkheden voor verbetering en integraal advies tot aan het geheel verzorgen van de certificering. Op basis van uw ambities zoeken we de meest efficiënte manier om uw duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Quickscan?

We inspecteren, meten en analyseren de huidige prestaties van uw gebouw en helpen om concrete verbetermogelijkheden te formuleren. Hiermee voorziet u uw stakeholders van gegronde informatie die bruikbaar is bij het nemen van beslissingen over het verduurzamen van uw gebouw.

Begeleiding bij het verbeteren van duurzaamheid

We helpen bij het toepassen van maatregelen tot integrale verduurzaming. In samenwerking met u adviseert DuurzaamGebouw bij het ontwerp en bij het verduurzamen van zowel beheer als gebruik van het gebouw.

Verzorgen van het BREEAM-NL certificaat

Onze experts en geaccrediteerde professionals begeleiden het proces van het certificeren van gebouwen en helpen bij de voorbereiding van het assessment. Dat doen we voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen en voor alle gebouwtypen – ook Bespoke gebouwtypes- .

Investeringsvoordelen

Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent wet- en regelgeving en subsidies. Met BREEAM-NL is de kans groot dat u in aanmerking komt voor investeringsvoordelen door gebruik te maken van de MIA/VAMIL-regeling van de RVO. Onze adviseurs ondersteunen u bij het proces en helpen u met deze regeling waarmee u een investeringsaftrek en liquiditeit- en rentevoordeel krijgt op uw project.

Het maximale resultaat?

Wij zijn voorbereid op de nieuwe BREEAM-NL-versie, geaccrediteerd door Stichting Bouwkwaliteit met een 100% kwaliteitswaardering,  die in 2020 verschijnt. Hierin is een extra uitgangspunt dat gebouwen de grondstofmijnen van de toekomst zijn. Middels onze circulariteitstool kunnen we gerecyclede, hernieuwbare en herbruikbare content van uw bouwproject monitoren en meetbaar maken. Ook zorgen we dat demontabele en adaptieve ontwerpprincipes inzichtelijk worden in de prestaties.

Deze tool stelt ons in staat om extra punten voor materialisatie te scoren, management op de bouwplaats te realiseren en volledig te voorzien in de credits die in het nieuwe BREEAM-NL-schema zullen worden opgenomen.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gecertificeerde adviseurs via ons contact formulier.