EED-audit

Be quick now.. EED-audit

Het is een behoorlijke uitdaging om een heldere energiebesparende aanpak te rapporteren wanneer u geen volledig inzicht heeft in uw technische installaties. De EED-audit aanpak is gedetailleerder dan de erkende maatregelen die per bedrijfstak zijn vastgesteld. De EED-audit maakt veelbelovende technieken en duurzame oplossingen inzichtelijk.

Is uw onderneming energie-audit EED-plichtig?

Sinds 1 juli 2019 zijn organisaties met een hoog energieverbruik verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De Europese Energie-Efficiency Richtlijn, ofwel EED-audit, geeft bedrijven en instellingen inzicht in hun energieverbruik en de mogelijkheden voor verdere energiebesparing en verduurzaming.  Deze systematische, vierjaarlijkse aanpak dient u te rapporteren via het e-loket bij RVO.nl.

  • U bent auditplichtig wanneer uw onderneming – of instelling met een economische activiteit – 250 fte of meer heeft, inclusief deelnamen van of in partner- en verbonden ondernemingen.
  • U bent ook auditplichtig wanneer uw onderneming een jaaromzet van meer dan €50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan €43 miljoen heeft, inclusief deelnamen van of in partner- en verbonden ondernemingen.

MJA3/MEE-bedrijven

De grote ondernemingen – die nu nog vallen onder MJA3 of de MEE – hoeven vooralsnog alleen een auditverslag in te dienen. Deze deadline is op 31 december 2020.

Hoe gaat DuurzaamGebouw te werk met EED-audit?

DuurzaamGebouw voert deze energie-auditrapportage uit. We verzamelen informatie over het actuele energieverbruik van uw onderneming met een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen. Denk aan (groepen) gebouwen, industriële processen of installaties, inclusief warmte, koeling en transport. Vervolgens stellen wij het EED-auditverslag/-rapport op waarin de energiebesparende maatregelen kosteneffectief staan beschreven. Zo ziet u direct welke erkende maatregelen binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. De ingevulde rapportage dienen we voor u in via het RVO-e-loket.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gecertificeerde inspecteurs via ons contactformulier.