EPBD

EPBD  staat voor Energy Performance of Buildings Directive en is een Europese richtlijn waarin maatregelen worden beschreven over energiebesparingen in gebouwen. Simpel gezegd beschrijft een EPBD wat er exact dient te gebeuren. Deze richtlijn heeft als doel om een verbeterende energieprestatie voor gebouwen te stimuleren en gebruikers en eigenaren bewust maken van hun energieverbruik binnen een gebouw.

Een van de speerpunten van de EPDB is het optimaliseren van de energie-efficiëntie van technische bouwsystemen, zoals verwarmings- en airconditioningssystemen. Voorbeelden van maatregelen zijn energielabels en de regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen. Hoe deze maatregelen precies moeten gebeuren, staat beschreven in de Regeling Energieprestaties Gebouwen en het Besluit Energieprestaties Gebouwen.

Verplichtingen

De Nederlandse invulling van de EPBD verplicht EU-landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. Het doel is om 20% minder CO2-uitstoot en 20% energiebesparing in 2020 te realiseren. Een optimaal afgesteld airconditioningsysteem zorgt al snel voor een besparing van 10% tot 30% op de jaarlijkse energiekosten voor koeling.

Vijfjaarlijks termijn

Vanaf 2013 zijn gebouwbeheerders, -eigenaren, en -gebruikers wettelijk verplicht om eens in de 5 jaar hun klimaatsystemen (koeling en warmtepompen) te laten keuren. Dat geldt al vanaf een (cumulatief) koelvermogen van meer dan 12 kW. Deze keuringen dienen uitgevoerd te worden door EPBD-A en/of EPBD-B-gecertificeerde inspecteurs van een onafhankelijke partij.

Hoe gaat DuurzaamGebouw te werk met EPBD?

Onze EPBD-A en EPBD-B-gecertificeerde inspecteurs beoordelen niet alleen de koelinstallatie en het airconditioningsysteem, maar geven ook advies over andere installatieonderdelen in een gebouw. Op basis van ons advies heeft u zelf de keuze waar u actie op onderneemt.

Wij verwerken een concreet advies over verbetering of vervanging van (delen van) het airconditioningsysteem en over alternatieve oplossingen (indien het resultaat van de keuring daartoe aanleiding geeft). De uitvoering van deze adviezen behoren niet tot de keuringswerkzaamheden. In de wet Milieubeheer is opgenomen dat energiebesparende maatregelen, met een terugverdientijd van korter dan 5 jaar, verplicht uitgevoerd moeten worden. Meer over energiebesparende maatregelen leest u hier.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze EPBD-A en EPBD-B gecertificeerde inspecteurs via ons contactformulier.