EPBD

page.php

Richtlijn energieprestaties van gebouwen (behouden)

In 1997 is besloten dat we ons gaan inzetten om de opwarming van de aarde te beperken. Dit besluit is beter bekend als het ‘Kyoto-protocol’, waarin staat dat de CO2-uitstoot voor 2020 moet worden teruggedrongen met tenminste 20% te opzichte van de uitstoot in 1990 en met 30% als we een internationale overeenkomst sluiten.

De Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) heeft als doel het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen. Hierbij moeten we rekening houden met klimatologische en plaatselijke omstandigheden buiten het gebouw, de eisen voor het binnenklimaat en de kosteneffectiviteit.

Verplichtingen

  • Eisen met betrekking tot een algemeen kader voor de methode om de energieprestatie van gebouwen te berekenen;
  • Minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen en van bestaande grote gebouwen, die ingrijpend gerenoveerd worden;
  • De energiecertificering van gebouwen (energielabel);
  • De regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen.

“Vanaf 2013 zijn eigenaars en huurders van gebouwen wettelijk verplicht om klimaatinstallaties iedere vijf jaar te laten keuren op energieprestaties.”

Dit doen we voor u

Vanaf 2013 zijn eigenaars en huurders van gebouwen wettelijk verplicht om klimaatinstallaties iedere vijf jaar te laten keuren op energieprestaties.

Bij deze keuring beoordelen we de prestatie die de koude opwekker levert en de capaciteit, gelet op de koelbehoefte van uw gebouw en de distributie en afgifte van het airconditioningsysteem. Bij de keuring wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor verbetering van de energieprestaties van het airconditioningsysteem. Hieruit kunnen vervolgacties ontstaan. We geven u natuurlijk aan welke dat zijn, zodat u zelf in de hand heeft waar u actie op onderneemt. Samen werken we aan verbetering van uw systeem en omgeving!

Keuring en opvolging adviezen

We verwerken een concreet advies over verbetering of vervanging van (delen van) het airconditioningsysteem en over alternatieve oplossingen indien het resultaat van de keuring daartoe aanleiding geeft. De uitvoering van deze adviezen behoren niet tot de keuringswerkzaamheden. In de wet Milieubeheer is opgenomen dat energiebesparende maatregelen, met een terugverdientijd korter dan 5 jaar, verplicht uitgevoerd moeten worden.

“We helpen u graag op weg met een concreet advies, we gaan samen voor duurzaam!”

EPDB Opgesteld nom. Koelver. op gebouwniveau Rapportage
Klasse 1 12 kW tot en met 45 KW Uitvoering inspecteur A + rapportage Inspecteur A
Klasse 2 45 kW tot en met 270 KW Uitvoering inspecteur A + rapportage Inspecteur B
Klasse 3 Meer dan 270 KW Uitvoering inspecteur A + rapportage Inspecteur B

 

EPDB Keuringsschema
Klasse 1 Bouwjaar ouder dan 1 december 2003, moeten uiterlijk 31 december 2014 gekeurd zijn
Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008, moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn
Klasse 2+3 Bouwjaar ouder dan 1 december 2003, moeten uiterlijk 30 juni 2015 gekeurd zijn
Bouwjaar vanaf 1 december 2003 tot 1 december 2008, moeten uiterlijk 31 december 2015 gekeurd zijn
Klasse 1+2+3 Bouwjaar vanaf 1 december 2008 tot 1 december 2013, moeten uiterlijk 30 juni 2016 gekeurd zijn
In gebruik genomen vanaf 1 december 2013 moeten uiterlijk binnen 5 jaar na ingebruikname gekeurd zijn

Download hieronder de folder:

 


Contact

Wil je antwoord op je vraag?