Erkende Maatregelen

Samen met u bekijken wij de diverse mogelijkheden. Als we het hebben over energiebesparing is het belangrijk om te weten dat uw maatregel daadwerkelijk uw energieverbruik vermindert of voorkomt. Denk hierbij aan het isoleren van uw gebouw of het toepassen van ledverlichting.

Erkende Maatregelen: bent u verplicht?

Erkende Maatregelen (EML) is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende energiebesparende maatregelen. Bedrijven met een hoog energieverbruik zijn verplicht alle erkende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De overheid wil op deze manier bedrijven ondersteunen bij de verplichting om energie te besparen.

Hier bent u EML verplicht!

Verbruikt uw organisatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. De overheid heeft hier een activiteitenbesluit voor opgesteld waar alle criteria in terug te vinden zijn.

Heeft u uw Erkende Maatregelen al gerapporteerd?

Of heeft u de deadline gemist? Meer dan de helft van de organisaties heeft de deadline van 1 juli 2019 niet gehaald. Behoort u ook tot deze groep? Geen paniek. U kunt alsnog uw rapportage indienen.

Hoe geeft u invulling aan de energiebesparingsplicht?

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de energiebesparingsplicht te voldoen. DuurzaamGebouw kan u hierin begeleiden. Samen met u bekijken wij de diverse mogelijkheden waardoor uw organisatie straks voldoet aan de energiebesparingsplicht:

  • U treft alle erkende maatregelen die voor uw organisatie een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.
  • U treft alle toepasbare erkende maatregelen. Door alle voor uw bedrijfstak toepasbare maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelen-lijsten voor energiebesparing (EML) kunt u aan deze verplichting voldoen. Deze lijsten bevatten energiebesparende maatregelen voor 19 bedrijfstakken met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
  • U treft een deel van de toepasbare erkende maatregelen. Voor elke toepasbare erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel nemen. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer energie besparen als de erkende maatregel. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel

Om te voldoen aan de erkende maatregelen bent u verplicht om maatregelen te nemen die het verbruik van kWh-elektriciteit en/of m3 aardgas te verminderen. Zo valt het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie, niet onder energiebesparende maatregelen.

Bent u geïnteresseerd in hernieuwbare energie als zonne- of windenergie? Dan helpen wij u graag met het aanvragen van de SDE+-subsidie.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gecertificeerde inspecteurs via ons contactformulier.