Quickscan

Quickscan: snel, effectief en winstgevend

Als klant weet u aan de hand van de Quickscan waar uw beste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden liggen. Een Quickscan is een gericht onderzoek dat resulteert in een globale evaluatie en kan een startpunt voor verbetering zijn. Vaak leiden deze resultaten tot een uitgebreider onderzoek.

Duurzame Quickscan #energieadvies

U wil in uw gebouw energie besparen, maar weet niet waar en hoe. Wij brengen mogelijke energiebesparingen van uw gebouw in kaart, inclusief terugverdientijden, (investerings)ramingen en begrotingen. Er zijn verschillende manieren om de mogelijkheden tot energiebesparing inzichtelijk te maken.

Om de conditie van vastgoed te bepalen is de Duurzame Quickscan een snelle en effectieve methode. Wij kijken naar aspecten als water, transport, energie, materialen, afval, landgebruik, vervuiling, management en gezondheid. Simpel en beknopt ziet u waar de kansen voor uw gebouwen liggen, met als uitgangspunt de onderhoudsbehoefte.

Energie Quickscan #energieadvies

Met de Energie Quickscan stellen we een energieprestatieprofiel van uw gebouw (gebouwschil en -installaties) op. Het is een voordelige en snelle manier van energieadvies. Op basis hiervan geven we aan wat de verbetermogelijkheden zijn, inclusief investeringsbedragen en terugverdientijden.

Zo’n energiescan geeft inzicht in uw huidige verbruik en advies over de besparingsopties. Alleen al door het overschakelen op ledverlichting gecombineerd met slimme sensoren, levert dit u al snel zeer grote besparingen op. Ook domotica kan een belangrijke bijdrage leveren aan energiebesparing. Wilt u meer weten over deze slimme systemen? Onze IT – Technology geeft u hier graag meer informatie over.

Quickscan Onderhoud #installatieadvies

Wanneer u even niet meer weet hoe het gesteld is met het onderhoud van uw huisvesting en installaties, dan kunt u gebruik maken van de Quickscan Onderhoud. Dit onderzoek geeft duidelijkheid over de onderhoudsbehoefte van uw huisvesting en onderzoekt welke acties er nodig zijn om uw gebouw optimaal te laten presteren.

U kunt van de Quickscan Onderhoud verwachten dat wij de onderhoudskosten in beeld brengen. Van daaruit kunnen we een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opstellen of bestaande planningen actualiseren. Wij maken daarvoor gebruik van ons online softwareplatform Humble. Daarin stellen we scenario’s op voor verbeteringen en verduurzamingen voor uw gebouw.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gecertificeerde inspecteurs via ons contactformulier.