Subsidie en begeleiding

Wij helpen u bij uw subsidieaanvraag

De energieprestatie van uw gebouw bepaalt voor een belangrijk deel de maandelijkse lasten. Met het nemen van energiebesparende maatregelen verhoogt u uw woon- en werkcomfort en verlaagt u uw energierekening. Maar om de eerste stap te zetten richting een energiezuiniger en duurzamer gebouw heeft u geld nodig. Gelukkig zijn er verschillende subsidiemogelijkheden die een deel van de investeringskosten vergoeden.

Graag verduurzamen? #subsidieaanvraag

Zit u in de oriënterende fase? U wil graag verduurzamen, maar weet niet hoe? Of heeft u al energiebesparende maatregelen getroffen? De overheid stimuleert alleen de beste energiebesparende maatregelen. In de subsidiewijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn alle subsidies en regelingen te vinden en aan te vragen. Maar vaak is het lastig en tijdrovend om de juiste subsidie te vinden die uw investering deels vergoedt. DuurzaamGebouw begeleidt u graag bij het maken van de juiste keuzes of bij het indienen van een aanvraag.

Voorbeelden van subsidies zijn de Energie-Investeringsaftrek (EIA), Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Heeft u vooronderzoek gedaan en staat uw subsidie hier niet tussen? Neem vrijblijvend contact met ons op, en we helpen u graag met het verzamelen van de juiste informatie.

Energie-Investeringsaftrek (EIA) #subsidie

Uw organisatie kan een fiscaal voordeel behalen door te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Fiscale aftrek krijgt u alleen voor duidelijk omschreven investeringen en maatwerkinvesteringen die een aanzienlijke energiebesparing opleveren.

Staat uw investering op de Energielijst? Dan komt u in aanmerking voor een fiscaal voordeel. Alle investeringen staan als specifieke codes beschreven in de Energielijst die de overheid jaarlijks publiceert. Wanneer u een investering doet, maar die niet omschreven is op de Energielijst, kunt u deze alsnog melden onder een generieke code. Daarvoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) #subsidie

De overheid wil ondernemers stimuleren om te investeren in duurzaamheid om gasconsumptie te verminderen. Een aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, pelletkachel of biomassaketel levert u al snel een mooie vergoeding op. Het exacte bedrag van de subsidie is afhankelijk van het type en de energieprestatie van het aan te schaffen apparaat. Zo bespaart u tegelijkertijd energie en wordt CO2-uitstoot teruggedrongen.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) #subsidie

De overheid wil ondernemers stimuleren om te investeren in duurzaamheid om gasconsumptie te verminderen. Een aanschaf van een zonneboiler, warmtepomp, pelletkachel of biomassaketel levert u al snel een mooie vergoeding op. Het exacte bedrag van de subsidie is afhankelijk van het type en de energieprestatie van het aan te schaffen apparaat. Zo bespaart u tegelijkertijd energie en wordt CO2-uitstoot teruggedrongen.

Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen (VAMIL) #subsidie

Wanneer u kiest om te investeren in zeer duurzame gebouwen en/of circulair ondernemen, is de kans groot dat u in aanmerking komt voor de subsidies MIA/VAMIL. Bij circulair ondernemen kunt u denken aan recycling en grondstoffenbesparing. En met het investeren in duurzame gebouwen gaat het niet alleen om energiezuinige gebouwen, maar ook in hoeverre er in het voorontwerp al rekening is gehouden met grondstoffengebruik, ecologie en gezondheid. Onze adviseurs ondersteunen u bij het proces en helpen u met deze regeling waarmee u een investeringsaftrek en liquiditeit- en rentevoordeel krijgt op uw project. De overheid heeft voor 2019 een budget beschikbaar gesteld van €114 miljoen voor MIA en €25 miljoen voor VAMIL.

Wilt u gebruikmaken van deze subsidiemogelijkheden?

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs via het contactformulier.