Onderhoud

Solide fundament onder beslissingen over het onderhoud van uw gebouw


page2.php

Onze unit Onderhoud richt zich op het in kaart brengen en beheren van assets binnen het vastgoed. Altijd kijken we hierbij naar een optimaal resultaat in relatie tot energiebesparing.

Conditiemeting volgens de NEN2767 Methodiek

NEN2767 zorgt ervoor dat de technische staat van alle bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur uniform geïnspecteerd en in kaart wordt gebracht. Door middel van conditiescores maakt u heldere vergelijkingen tussen de verschillende onderhoudstoestanden van objecten. Zo krijgt u inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico’s en zo kunt u meerjarige onderhoudsplanningen opstellen. Kortom, met deze norm waarborgt u de kwaliteit. Een gecertificeerde inspecteur verzorgt de registratie. Deze stelt de gebreken, omvang en intensiteit vast van elk materiaal, element en detaillering. De score loopt van 1 (zeer goed) tot 6 (zeer slecht). Een conditiescore van 3 is – naar de maatstaf van de meeste vastgoedportefeuillehouders of gebruikers – voldoende.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) toont, aan de hand van de NEN2767-conditiemetingmethodiek, wanneer onderdelen vervangen moeten worden, welk periodiek of correctief onderhoud noodzakelijk is en wat de benodigde financiën hiervoor zijn. Vaak wordt een onderhoudsplan voor een langere periode opgesteld (10 tot 50 jaar).

Een MJOP geeft u een duidelijk overzicht van gepland onderhoud en benodigde financiën en helpt u om het onderhoud op lange termijn efficiënt in te richten (financieel, logistiek, etc).

Een MJOP is tevens communicatiemiddel tussen een technische afdeling en de budgetverantwoordelijke.

 

Werkwijze

Samen met u bepaalt DuurzaamGebouw uw ambitie. Vervolgens brengen we de mogelijke verduurzamings- en onderhoudsmaatregelen van het gebouw in kaart. Deze maatregelen verwerken we vervolgens in het onderhoudsplan, waarbij we zorgen voor minimale kapitaalvernietiging en een maximale opbrengst uit onze gezamenlijke inspanning.

Deze (duurzame) meerjarenplanning presenteren we vervolgens in de vorm van een business case die de benodigde investeringen en eventuele energiewinst op lange termijn inzichtelijk maakt.

Ook als er sprake is van een split-incentive – ofwel gedeelde verantwoordelijkheid voor huurder en verhuurder – wordt helder, hoe de business case voor elke partij eruit ziet.

 

BOEI-inspectie

Met de BOEI-inspectie beoordeelt DuurzaamGebouw uw gebouw op brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in wet- en regelgeving. Deze door de Rijksgebouwendienst ontwikkelde inspectiemethodiek combineert verschillende inspecties in één periodieke inspectie. Dit beperkt de overlast voor u en uw medewerkers.

Een gecertificeerde inspecteur/adviseur beoordeelt de aspecten en neemt de benodigde maatregelen in een meerjarenplanning op. De BOEI-inspectie resulteert in een meerjarenuitvoeringsplanning, inclusief de te nemen maatregelen, de ambitie van de klant, kostenefficiëntie en logistieke randvoorwaarden.

 

Inspectie- en conditiemeting-applicatie voor iPad

DuurzaamGebouw heeft een applicatie ontwikkeld waarmee inspecteurs de resultaten van een inspectie op locatie kunnen opnemen en verwerken. De applicatie is volledig volgens de NEN2767 Methodiek ingericht, waardoor gebreken, conditie en foto’s van elementen en gebreken kunnen worden verwerkt. Dankzij deze applicatie wordt de uitwerkingstijd van een inspectie minimaal en de resultaten op een uniforme wijze verwerkt. Tevens kunt u – via uw klantenportal – realtime de voortgang van de inspecties monitoren.

 

Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplann (DMOP)

U hebt duurzame ambities, maar u weet niet precies wat de kosten en opbrengsten zijn op lange termijn? Wanneer kunt u deze maatregelen het best inplannen of waar mogelijk combineren met uw gepland onderhoud?

In een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMOP) staan de duurzame maatregelen ingepland, naast de reguliere onderhoudsmaatregelen. Daarom wordt een DMOP ook wel een verduurzaamd meerjarenplan genoemd.

In een business case vergelijken wij verschillende planningsscenario’s (kosten-opbrengsten). Een DMOP wordt over het algemeen gebruikt als communicatiemiddel naar de financieel verantwoordelijken binnen een organisatie, om de reële kosten van een duurzame ambitie te onderbouwen.

Downloads


Adviseurs Onderhoud


Contact

Wil je antwoord op je vraag?