BOEI

Gebouwinspecties geïntegreerd tot één systeem

Naast onderhoud, (brand)veiligheid en gezondheid, is tegenwoordig ook energiezuinigheid van onmisbare waarde in een gebouw. Goed beheer en onderhoud spelen een steeds belangrijkere rol voor zowel het gebouw als voor de mensen in het gebouw. De eigenaar en de gebruikers hebben er beide belang bij wanneer een gebouw in goede staat is en blijft. Ook de belevingswaarde van een gebouw stijgt wanneer het in goede staat is. Het tijdig en goed uitvoeren van onderhoud zorgt onder meer voor een verlengde levensduur van een gebouw en het is voordelig voor de economische waarde. Om efficiënt te werk te gaan, heeft het Rijksvastgoedbedrijf de BOEI-inspectiemethode ontwikkeld. De BOEI-inspectie heeft als doel alle vormen van gebouwinspecties te integreren tot één systeem. Dit vermindert de kans op overlappingen en dubbele werkzaamheden. Daarnaast levert het grote voordelen op voor de eigenaren en gebruikers.

Brandveiligheid, onderhoud & energie

Met de BOEI-inspectie beoordeelt DuurzaamGebouw uw gebouw op brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in wet- en regelgeving. Deze inspectiemethodiek voegt verschillende inspecties samen tot één periodieke inspectie. De BOEI-inspectie zorgt voor meer inzicht in uw gebouw, installaties en in de samenhang van deze disciplines. Zo creëren we een integrale basis. Per discipline komt er eenmalig een inspecteur het gebouw opnemen. Dit beperkt de overlast voor u en uw medewerkers. U kunt er zelfs voor kiezen om één of twee onderdelen van de BOEI-inspectie uit te laten voeren.

Hoe gaat DuurzaamGebouw te werk met BOEI

Onze gecertificeerde inspecteurs/adviseurs beoordelen de aspecten en nemen de benodigde maatregelen in een meerjarenplan op. De BOEI-inspectie resulteert in een meerjarenuitvoeringsplan, inclusief de te nemen maatregelen, de ambitie van de klant, kostenefficiëntie en logistieke randvoorwaarden.

Met een BOEI-rapportage worden integrale besluiten genomen over investeringen en onderhoud. DuurzaamGebouw ondersteunt gebouweigenaren bij het nemen van beslissingen over uit te voeren onderhouds-, energie- en duurzaamheidsmaatregelen.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gecertificeerde inspecteurs via ons contactformulier.