Bouwplanbeoordeling / toetsing

page.php

Steeds vaker nemen aanbestedende partijen het onderhoud van een gebouw mee in de beoordeling van de algemene kwaliteit van het ontwerp. DuurzaamGebouw brengt voor u het onderhoud van het gebouw in kaart, zowel technisch als financieel. Wij helpen u om het ontwerp op korte en op lange termijn te optimaliseren op onderhoudskosten. Naar wens ontvangt u van ons – op basis van uw ontwerp – een volledig uitgewerkt onderhoudsplan.


Contact

Wil je antwoord op je vraag?