HUMBLE

Maak onderdeel uit van de online vastgoedrevolutie van Humble

Humble is het unieke online softwareplatform dat vastgoedbeheer zo overzichtelijk mogelijk maakt. Wij digitaliseren alle vastgoeddata voor het beste resultaat. Als gebruiker kunt u in de verschillende dashboards van Humble meekijken. Zo waakt u over de veiligheid, continuïteit, kosten, kwaliteit en risico’s van uw vastgoed.

In de vastgoedbeheersector zijn vaak drie vragen essentieel: wat is de huidige staat van onze gebouwen en assets, wat zijn de onderhoudskosten voor de komende jaren en voldoen die nog aan de wet- en regelgeving? Humble heeft alles in huis om hier antwoord op te geven met het gewenste advies.

Humble biedt ruimte voor uw vastgoed, assets en het borgen van al uw documenten en rapportages. Er zijn verschillende modules beschikbaar waarmee u de kwaliteit en mogelijke risico’s van uw gebouw kunt inzien en bijhouden. En het biedt mogelijkheden voor het inspecteren van uw gebouw. U bewaakt zelf de voortgang van uw gebouw(en) en kunt indien noodzakelijk bijsturen. Het complete dossier is direct te downloaden en tevens beschikbaar te stellen aan derden. In Humble kunt u werken met een onbeperkt aantal gebruikers.

Overal inzicht in uw gebouwen

U heeft altijd de mogelijkheid om uw vastgoedgegevens te registreren en raadplegen. Zo beheerst u de risico’s en onderhoudskosten met een enkele handeling.

Niet alleen een gebouweigenaar wil alle gegevens van zijn vastgoed bij de hand hebben, maar ook de verhuurder, beheerder, technisch dienstverlener, zorginstelling of universiteit. Het is steeds belangrijker om onderhoud en gebouwbeheer met de bijbehorende risico’s inzichtelijk en actueel te hebben.

Al uw vastgoed op orde

We werken probleemloos samen met verschillende toepassingen, zoals de inspectie-apps NEN. 2767, legionellabeheersmaatregelen, keerklepcontroles en nieuwe ontwikkelingen als IoT-integraties. Naast het registreren en raadplegen van gebouwbeheer en -onderhoud kunt u Humble helemaal naar eigen wens invullen en koppelen met uw eigen systeem. Transparantie van structuren vormen de basis.

Modules van Humble

De volgende modules zijn beschikbaar:

  • Basismodule
  • Wettelijk kader
  • NEN 2767
  • Legionellabeheersing
  • Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Kijk op www.humble-online.com voor meer informatie.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via ons contact formulier.