Legionella Beheer

Niets is zo vanzelfsprekend als schoon water, toch?

Veel bedrijven en instellingen hebben een waterleiding die door meerdere mensen wordt gebruikt. Dat noemen we een collectieve leidingwaterinstallatie. Dit heb je bijvoorbeeld al als er water gebruikt wordt door meer mensen dan een gezin. Denk hierbij aan ziekenhuizen of zorginstellingen, maar ook aan gevangenissen, scholen, campings of kantoren. In dat geval zijn de gebouweigenaren verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Vanaf de hoofdkraan tot en met de tappunten, en zijn ze dus verplicht om een risicoanalyse en een beheersplan te laten opstellen. Op deze manier krijgt u inzichtelijk waar de legionellabacterie in uw drinkwaterinstallatie mogelijk kan groeien. Onze BRL 6010 gecertificeerde adviseurs doen dat graag voor u.

Voor wie verplicht?

Eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit die beschikbaar wordt gesteld aan derden. Deze verantwoordelijkheid kan niet zomaar worden overgedragen aan huurders of gebruikers. Een proactieve houding van gebouweigenaren is hierin essentieel.

Bij een eigen waterwinning is de eigenaar verantwoordelijk voor de gehele installatie. Het is verplicht om een beheersplan Legionella correct uit te voeren en vast te leggen. Dit bestaat o.a. uit het meten van temperatuur op verscheidende plekken, het spoelen van de waterleidingen en het bijwerken van het logboek uit het beheersplan. Om dit goed te doen, kost dit een behoorlijk aantal uren per week of maand. Wij kunnen dit volledig voor u uitvoeren.

Legionella Risico Analyse en Beheersplan

Een risicoanalyse is een gedegen inspectie van de drinkwaterinstallatie. De installatie wordt visueel beoordeeld en getoetst aan de normen zoals NEN1006, ISSO 55.1 en 55.2 en de Waterwerkbladen.

Hoe gaat DuurzaamGebouw te werk met het Legionella Beheersplan?

Er wordt een begrijpelijke en complete rapportage opgesteld. Er zit een bijlage bij voor de installateur waarin duidelijk omschreven en onderbouwd met foto’s de eventuele technische aanpassingen worden omschreven. Het beheersplan wordt geheel door ons opgesteld en is per direct uit te voeren door een beheerder.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gecertificeerde inspecteurs via ons contactformulier.