NEN 2580

NEN 2580: Welke vierkante meters tellen wel en niet mee?

Hoe bepaalt u de oppervlakte van uw vastgoed? De NEN 2580 is een richtlijn die zorgt voor een eenduidige analyse van de werkelijke oppervlakte. Voor makelaars en woningcorporaties zijn metingen die voldoen aan deze richtlijn ideaal. Bovendien zijn correcte vierkante en kubieke meters van een woning- en utiliteitsbouw onmisbaar bij het ontwikkelen van een nieuw kantoorgebouw of bij het beheren van meerdere gebouwen.

Wat is de NEN 2580?

Het is een Nederlandse norm waarin de definities, methoden en bepalingen omtrent inhouds- en oppervlaktemetingen staan vastgelegd. Naast dat het de verschillende meetregels uitlegt, bepaalt deze norm ook de gebruikersoppervlakte. Simpel gezegd is dit de vloeroppervlakte die alleen gebruikt kan worden. Er zijn een aantal voorschriften beschreven om vast te stellen wat de exacte gebruiksoppervlakte is. NEN 2580 in het kort: het geeft eenduidigheid over alle zaken over oppervlakten en inhouden van terreinen met een bouwbestemming, gebouwen of delen daarvan.

De waardevolle oppervlakten van uw gebouw laten berekenen?

Het bepalen van de correcte oppervlakten van een project is van groot belang in het ontwikkel-, ontwerp-, beheer-, verhuur- en verkoopproces. Tijdens deze fases zijn er verschillende stakeholders betrokken, die niet altijd dezelfde taal spreken. Om misvattingen te voorkomen en het project te bevorderen is de belangstelling voor de norm NEN 2580 groot.

Deze methodiek voorkomt interpretatieverschillen over de te bepalen oppervlakten en inhouden. Deze uniforme en transparante wijze maakt vastgoed onderling beter vergelijkbaar en alle stakeholders uit de vastgoedsector spreken zo dezelfde taal over de vierkante meters.

Hoe gaat DuurzaamGebouw te werk met de NEN 2580?

Onze adviseurs hebben veel ervaring in het uitvoeren van metingen volgens de NEN 2580. Ze zijn op de hoogte van alle eisen die de norm stelt bij het bepalen van de oppervlakte en inhoud van vastgoed. Bij de metingen wordt gewerkt volgens de definities die in de NEN 2580 zijn vastgelegd. De soorten oppervlakten zoals vermeld in een meetcertificaat zijn vaak het bruto vloeroppervlak (BVO), de gebruiksoppervlakte (GO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Deze waarden verwerken we in een meetcertificaat. Dit meetcertificaat geeft een helder en duidelijk beeld van de verschillende gegevens over oppervlakte en inhoud van uw vastgoed. Alle gegevens zijn gestandaardiseerd en geeft het meetcertificaat een objectief beeld van de inhouds- en oppervlaktewaarden.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gecertificeerde inspecteurs via ons contactformulier.