NEN 2767

NEN 2767 ingewikkeld? Niet voor DuurzaamGebouw

De NEN 2767 klinkt misschien ingewikkeld, maar betekent simpelweg dat er gemeten wordt volgens een vastgelegde meet- en registreermethode om de technische staat van gebouwen inzichtelijk te maken.

De NEN 2767 beschrijft op een transparante, objectieve en eenduidige wijze de huidige status van een bouwdeel. Dit doen we middels een conditiemeting. Dit is een gestandaardiseerde methode voor het registreren, kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouwdelen. De NEN 2767-conditiemeting geeft de technische staat van uw installaties en bouwdelen aan en uiteindelijk ook van bouwdeelgroepen en gebouwen.

De technische staat van alle bouw- en installatieonderdelen worden uitgedrukt in een getalwaarde, de conditiescore van 1 t/m 6. Daardoor kunt u gemakkelijk een heldere vergelijking maken tussen de verschillende onderhoudstoestanden. Conditiescore 1 staat voor nieuwbouwkwaliteit, conditiescore 6 is hoognodig aan vervanging toe, conditiescore 2 of 3 zijn over het algemeen acceptabel, en bij conditiescore 4 of 5 adviseren we om extra te laten controleren op het onderdeel.

NEN 2767 is de basis voor het meerjarenonderhoudsplan

De resultaten uit de NEN 2767-conditiemeting geven u inzicht in de onderhoudskosten en mogelijke risico’s. Wij adviseren op basis van deze gegevens een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op te laten stellen. Een MJOP geeft in essentie aan wanneer welke onderhoudsactiviteiten – periodiek of correctief – uitgevoerd moeten worden en tegen welke kosten. Een gebouweigenaar kan zo financiële voorbereidingen treffen op de werkelijke onderhoudsbehoefte voor de komende 10 tot 50 jaar. Onderhoudskosten bepalen namelijk een belangrijk deel van de kosten van uw vastgoed.

Meerjarenonderhoudsplan als waardevol communicatiemiddel

Ondanks dat een NEN 2767-conditiemeting een ander doel heeft dan een meerjarenonderhoudsplan, ligt het in het verlengde van elkaar. De NEN 2767 levert waardevolle informatie, maar het geeft niet aan wat er in het MJOP moet worden opgenomen. Dit is vaak afhankelijk van het onderhoudsbeleid van uw organisatie. Een MJOP geldt vaak ook als communicatiemiddel tussen een technische en de budgetverantwoordelijke afdeling.

Goed onderhoudsmanagement houdt uw huisvesting op de gewenste kwaliteit. Voorwaarde is een goede organisatie van processen, procedures en rollen. DuurzaamGebouw helpt u bij het optimaliseren van uw groot onderhoud, periodiek onderhoud en correctieve/dagelijkse onderhoudsprocessen.

ISO 55000: de basis voor assetmanagement

Met de ISO 55000-norm kunt u aantonen hoe goed uw organisatie scoort op assetmanagement. De ISO 55000 is een internationale term die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een managementsysteem voor assetmanagement specificeert. Op deze wijze kunt u assets op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze beheren. Geheel afgestemd op de strategische doelen van uw organisatie en de behoeften van de stakeholders. Wij geven advies hoe u met ISO 55000 kunt werken.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gecertificeerde inspecteurs via ons contactformulier.