Opzichtersdiensten

page.php

Samen met de partij die voor u werkzaamheden uitvoert, sluit u een contract af. DuurzaamGebouw helpt u om de in het contract vastgestelde criteria en randvoorwaarden met uw contractpartner te behalen en fungeert als schakel tussen u en de uitvoerende partij.

De opzichter voert steekproefsgewijs inspecties uit, doet controles op handhaving wet- en regelgeving en toetst ingediend meerwerk op haalbaarheid of noodzaak. Regelmatig organiseert de opzichter gesprekken om de stand van zaken met u en uw contractpartner te bespreken.


Contact

Wil je antwoord op je vraag?