Strategisch en tactisch asset management (ISO55000 / Pas 55)

page.php

Asset management is de schakel tussen uw (strategische) portefeuillebeleid en (operationele) dagelijks beheer. De uitdaging is om met asset management de strategie te verbinden met de uitvoeringspraktijk, zowel financieel als organisatorisch. Asset management vraagt om een gedegen aanpak. Samen met u realiseert en implementeert DuurzaamGebouw een passend asset management-systeem.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor goed asset management is commitment binnen uw organisatie over de gewenste integrale vastgoedkwaliteit op lange termijn en de financiƫn die daarvoor nodig zijn. Deze beoogde vastgoedkwaliteit is omschreven in een strategisch kwaliteitsplan.

DuurzaamGebouw helpt u bij de vertaling van de gewenste kwaliteit naar concrete organisatievorm, processen, programma van eisen voor beheersystemen en de functies / rollen, die noodzakelijk zijn. Ook helpen wij u bij het inrichten van uw risicomanagementsysteem en uw asset management-systemen (datastructuur en asset informatie). Tevens kunnen wij uw assets inventariseren en inspecteren.

DuurzaamGebouw opereerde vanuit richtlijnen ISO55000/Pas 55 in diverse verbetertrajecten en is een van de trekkers voor de toepassing van ISO55000 in de vastgoedpraktijk.


Contact

Wil je antwoord op je vraag?