Nieuws

single.php
Nieuwe NEN2767-1

NEN heeft de herziene norm NEN 2767-1 “Conditiemeting – Methodiek” gepubliceerd. Met deze norm kunnen zowel gebouwen als infrastructurele werken objectief en uniform worden geïnspecteerd.

De eerste versie van NEN 2767-1 bestaat sinds 2006 en wordt veelvuldig gebruikt door eigenaren en beheerders van gebouwen en infrastructuur, inspectiebureaus, adviesbureaus, installateurs en controlerende instanties. Zij gebruiken de norm onder andere als communicatiemiddel, als basis voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en om het benodigde onderhoudsbudget te bepalen.

In de nieuwe versie van NEN 2767-1 is het wijzigingsblad C1 geïntegreerd. Daarnaast is de aggregatiemethodiek, die in 2009 werd gepubliceerd als Ontwerp NEN 2767-3, opgenomen in NEN 2767-1. Naar aanleiding van reacties van marktpartijen op Ontwerp NEN 2767-3, is besloten de methodiek voor aggregatie aan te passen en te vereenvoudigen en deze te integreren in NEN 2767-1. Tot slot is door verbetering van de normtekst een aantal onduidelijkheden weggenomen.

Door de toevoeging van aggregatie in dit herziene normdeel, is het nu niet alleen mogelijk de bouw- en installatiedelen van een object te inspecteren, maar kunnen de individuele conditiescores worden verrekend naar een score voor het hele object of een deel daarvan.Contact

Wil je antwoord op je vraag?