Wie?

single.php single-4.php
Nashwan Damman

Kwaliteits medewerker

In vijf woorden:

Dienstvaardig, oprecht, inschikkelijk, geduldig, respectvol

Mijn werk

‘Ik ben betrokken bij de borging van de kwaliteit binnen de bedrijfsorganisatie. Voor allerlei projecten doe ik de planning en datamanagement en ik assisteer bij verslagleggingen en rapportages. Onder andere op het gebied van assetmanagement, meerjarenonderhoudsplanning, conditiemeting en energielabels. Bij het uitwisselen van, veelal digitale, informatie en taken zijn duidelijke communicatie en uniformiteit van groot belang. Om die binnen ons snel groeiende bedrijf te handhaven, vind ik een mooie uitdaging. Ongeacht je taak of positie kun je telkens van elkaar leren.’


06-34678374Contact

Wil je antwoord op je vraag?