Opdrachtgevers

single.php
Cofely

Het Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) voor primair en voortgezet onderwijs is ontwikkeld door Agentschap NL. Het maakt onderdeel uit van het project Frisse Scholen van het programma Energie & Gebouwde Omgeving van het Ministerie van BZK/WWI. Een EBA moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige die gecertificeerd is voor het energieprestatieadvies (EPA) maatwerkadvies utiliteitsgebouwen (BRL9500-4).

Project

Door een adviseur wordt het schoolgebouw geïnspecteerd op zowel gebouwgebonden kenmerken als gebruiksgebonden kenmerken. Tevens wordt voor minimaal 24 uur het CO2 gehalte, de temperatuur en de luchtvochtigheid gemeten. Na opname wordt het rapport opgemaakt en de huidige situatie in kaart gebracht. Met het adviesrapport kan de school/gemeente bepalen welke maatregelen er toegepast gaan worden.
Tot eind 2009 was  er voor scholen een subsidiebedrag beschikbaar om dit advies op te laten stellen. Na die tijd wordt het vooral gedaan in voorbereiding op een verbouwing of uitbreiding.

Zie voor meer informatie ook de website van Stichting Duurzame Scholen.

Downloads


Contact

Wil je antwoord op je vraag?