Opdrachtgevers

single.php
RGD

De Rijksgebouwendienst maakt deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hun taak is het beheren en ontwikkelen van de grootste vastgoedportefeuille van het Rijk. Bij elkaar gaat het om 7 miljoen m2 vloeroppervlak, waarvan 70% in eigendom. Van de 2.000 objecten in de portefeuille hebben er zo’n 350 objecten (1 miljoen m2 vloeroppervlak) een monumentstatus.

DuurzaamGebouw is ingezet voor het vervullen van opzichters- en adviesdiensten ten behoeve van de Rijksgebouwendienst voor alle penitentiaire inrichtingen van perceel 403. Daarnaast voert DuurzaamGebouw halfjaarlijks deformatiemetingen uit in de parkeergarage van de Penitentiaire Inrichting Amsterdam Over-Amstel, ook wel bekend als de ‘Bijlmerbajes’. Deze metingen worden gedaan om de verzakking van de parkeergarage vast te stellen.

Downloads


Contact

Wil je antwoord op je vraag?