Opdrachtgevers

single.php
Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft zichzelf ten doel gesteld om voor 1 januari 2012 volledig overgestapt te zijn naar ‘groene’ verlichting. De ambitie is totale vervanging van alle conventionele verlichting in de 10 vestigingen.
Met dit project genaamd ‘Groen Licht’ tracht de SVB een goed voorbeeld te geven aan de maatschappij om zuinig om te gaan met energie. Er is bewust gekozen om deze transitie in korte tijd en in alle panden tegelijkertijd door te voeren. Zo kan er groot ingekocht worden en tevens vergroot het draagvlak onder de werknemers in de vestigingen.

Advies

Conventionele verlichting is niet één op één te vervangen door energiezuinige verlichting. Er dient rekening gehouden te worden met onder meer voorschakelapparatuur, lichtsterkte en lichtkleur.
Daarbij is het van groot belang dat de gewenste straaldivergentie en afstand gehaald wordt. DuurzaamGebouw B.V. heeft samen met het facilitair bureau van de SVB de huidige verlichting geïnventariseerd. Aan de hand van deze
inventarisatie zijn de vervangingsmogelijkheden opgesteld.

Downloads


Contact

Wil je antwoord op je vraag?